Liegums putnu ligzdošanas laikā no 1.maija līdz 31.jūlijam
Liegums putnu ligzdošanas laikā no 1.maija līdz 31.jūlijam


No 1.maija līdz 31. jūlijam - putnu ligzdošanas laikā - apmeklētājiem slēgtas Gaujas, Ķikana un Irbes grīvas. 

Šajā periodā minētās upju grīvas slēgtas apmeklētājiem – atpūtniekiem, tūristiem, laivotājiem, makšķerniekiem u.c. Tajās nedrīkst nedz atrasties paši, nedz ļaut izskrieties saviem suņiem.

Kā es dabā pamanīšu, kur sākas lieguma zona?

Lai cilvēki nekļūdīgi saprastu, kur sākas lieguma zona, esam dabā izvietojuši norāžu zīmes, kā arī informatīvos stendus ar teritoriju kartēm.

Grīvas tiek slēgtas, lai atjaunotu kādreizējo mazo zīriņu Sternula albifrons populāciju, Ikgadējie piekrastes putnu monitoringi liecina, ka šobrīd Latvijas teju 500km garajā jūras piekrastē ligzdo mazāk nekā 100 mazo zīriņu pāru. To skaits diemžēl turpina samazināties, tāpēc Latvijā suga kļuvusi par kritiski apdraudētu.

Mazie zīriņi ligzdas ierīko liedaga smiltīs un ligzdošanas laikā ir ļoti jutīgi pret cilvēku, jo īpaši suņu, radīto traucējumu, kas negatīvi ietekmē perēšanu, mazuļu audzināšanu un sugas populāciju. Tā kā liedaga smiltis šiem putniem ir vienīgā mājvieta un ligzdošanas vieta, jau otro gadu Dabas aizsardzības pārvalde atpūtniekus, laivotājus, makšķerniekus aicina atpūtai un pastaigām izvēlēties citas liedaga zonas vai iepazīt jaunas vietas.

Ja izdosies atjaunot šo teritoriju pievilcību mazo zīriņu ligzdošanai, tiem līdzās ligzdos arī citas liedagā mītošās sugas, piemēram, upes un smilšu tārtiņi, upes un jūras zīriņi, kā arī jūras žagata.

Foto no https://www.daba.gov.lv/lv/sezonalie-liegumi

Sezonālie liegumi noteikti ar mērķi sargāt kādu konkrētu sugu (gan augus, gan putnus, gan dzīvniekus) tai vissensitīvākajā laikā un vietā, kur šīs sugas izplatībai ir vispiemērotākie, vai pat vienīgie piemērotie apstākļi.

Sezonālie liegumi ir terminēti laikā un katrā gadījumā var atšķirties aizliegtās darbības.

Sezonālais liegums trīs upju grīvās – Gaujas, Irbes un Ķikana – tiek noteikts kopš 2022. gada. Pirmajā gadā varēja novērot atsevišķus putnu pārus, kas viesojās, barojās un izpētīja norobežotās grīvas teritorijas. Lai zīriņi atgūtu uzticība šīm teritorijām kā labām ligzdošanas vietām, ir jāpaiet laikam.

Vairāk informāciju par liegumu skaties te: https://www.daba.gov.lv/lv/sezonalie-liegumi 

Informācija no Dabas aizsardzības pārvaldes

© 2024, arSuni.lv jebkuras informācijas pārpublicēšana ir jāsaskaņo
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku www.arsuni.lv mājas lapas lietošanas pieredzi.
Vairāk par sīkdatnēm Piekrītu, ka izmantojat sīkdatnes!