Vai suns drīkst peldēt Rīgas teritorijā?
Vai suns drīkst peldēt Rīgas teritorijā?


Iestājoties siltākam laikam, daudziem suņu saimniekiem aktuāls jautājums ir, vai un kur Rīgas teritorijā drīkst peldināt suņus?

Lai rastu skaidru atbildi, ko tad drīkst darīt suņu saimnieki Rīgā, 14.maijā nosūtījām iesniegumu Rīgas pašvaldībai "Par peldvietām Rīgas pilsētā, kas pieejamas apmeklētājiem ar suņiem". Piedāvājam iepazīties ar informāciju, kuru 21.maijā sniedza "Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija":

"Vēršam Jūsu uzmanību, ka, saskaņā ar 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” 13. punktu, peldvietas apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt, ka peldvietās netiktu veiktas darbības, kas potenciāli varētu piesārņot peldvietu, tajā skaitā – apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt, lai peldvietā neuzturētos un netiktu vesti pastaigā vai peldināti dzīvnieki. Minēto Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” 1. pielikumā un 2. pielikumā var iepazīties ar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča, kā arī iekšzemes oficiālo peldvietu sarakstu, uz kurām darbojas minētie ierobežojumi.

Papildus tam, arī 2007. gada 19. jūnija Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 6.11. punktā ir noteikts aizliegums Rīgas pilsētas peldvietās ievest dzīvniekus, kā arī 6.9. punkts nosaka, ka suņus ir aizliegts vest pastaigā arī bērniem paredzētās rotaļu un izklaides vietās, kā arī sporta laukumos. Turklāt, saskaņā ar minēto noteikumu 6.8. punktu, laika posmā no plkst. 7:00 līdz plkst. 23:00 ir aizliegts arī vest pastaigā suni bez pavadas publiskajos apstādījumos.

Līdz ar to, oficiālās peldvietās Rīgas pilsētas pašvaldībā uzturēšanās ar dzīvniekiem, to vešana pastaigā un peldināšana ir aizliegta.

Tomēr, saskaņā ar 2006. gada 4. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 14.3. punktā noteikto, ārpus pilsētām un ciemiem, un ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, suns bez pavadas var atrasties pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību. Kā arī, iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu 13. punktā noteikts, ka arī pilsētās un ciemos ārpus norobežotas teritorijas suns pastaigas laikā bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts), un ir īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Savukārt, 2007. gada 19. jūnija Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 6.14. punktā ir noteikts, ka publiskās vietās aizliegts ir peldēties ūdenstilpēs, kur tas ir aizliegts. Pārējās vietās, kur Rīgas pilsētas pašvaldība nav noteikusi kādus ierobežojumus vai aizliegumus – peldēties nav aizliegts.

Līdz ar to, vēršam Jūsu uzmanību, ka ārpus oficiālajām peldvietām atrašanās ar dzīvniekiem pie Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes, kā arī pie iekšzemes ūdeņiem, nav aizliegta, tai skaitā – nav aizliegta arī peldēšanās ar dzīvniekiem.

Salīdzinot oficiālo peldvietu skaitu Rīgas pilsētā pret kopējo pieejamo ūdenstilpju skaitu, kā arī to krasta līnijas garumu attiecību, oficiālās peldvietas, kurās ir aizliegta atrašanās ar dzīvniekiem, sastāda tikai niecīgu daļu no visas pieejamās krasta līnijas.

Balstoties uz iepriekš minēto, Izpilddirekcija savā administratīvajā teritorijā neredz pamatojumu kādas īpašas zonas izveidei, kas būtu paredzēta tieši apmeklētājiem ar dzīvniekiem, dzīvnieku vešanai pastaigā un to peldināšanai."

Aicinām izvēlēties peldvietas suņiem atbildīgi!

© 2024, arSuni.lv jebkuras informācijas pārpublicēšana ir jāsaskaņo
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku www.arsuni.lv mājas lapas lietošanas pieredzi.
Vairāk par sīkdatnēm Piekrītu, ka izmantojat sīkdatnes!