Valsts robežsardzes Kinoloģijas dienests
Valsts robežsardzes Kinoloģijas dienests


Valsts robežsardze savu uzdevumu veikšanai kopš 1992.gada izmanto speciāli apmācītus dienesta suņus. Darbu iesāka saujiņa kinoloģijas entuziastu un šobrīd Valsts robežsardzes rindās jau ir vairāk nekā 120 profesionāli sagatavoti inspektori (kinologi) ar dienesta suņiem.

Dienesta suņi ir apmācīti vairākās specializācijās – cilvēka smaržas meklēšana (pēdu meklēšana, cilvēku meklēšana), narkotisko vielu meklēšana, sprāgstvielu meklēšana un bīstamu personu meklēšana un aizturēšana. Dienesta suņi pārsvarā ir izvietoti uz Latvijas un Eiropas Savienības ārējās robežas Valsts robežsardzes Ludzas, Viļakas un Daugavpils pārvaldēs. Tāpat neliels dienesta suņu skaits tiek izmantots Valsts robežsardzes Rīgas un Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldēs. Patiecoties dienesta suņu izmantošanai pa šiem gadiem ir aizturēti vairāki simti robežpārkāpēju, kā arī atrastas narkotisko vielu slēptuves, ieroči, cigaretes un citas aizliegtas vielas.

Foto no Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta arhīva

2003.gada 1.novembrī uz Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra bāzes izveidots Valsts robežsardzes Kinoloģijas dienests. Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta (turpmāk – VRK KD) galvenie uzdevumi ir Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) kinologu un dienesta suņu apmācība, vaislas darbs, VRS nodrošināšana ar kucēniem, sadarbība ar Latvijas Republikas un citu valstu kompetento valsts pārvaldes iestāžu kinoloģijas dienestiem dienesta suņu izmantošanas, apmācības un ciltsdarba jomā, VRS kinologu un dienesta suņu sacensību organizēšana, kā arī dalība starptautiska mēroga pasākumos Latvijā un ārvalstīs. Kinoloģijas dienesta attīstība ir cieši saistīta ar Valsts robežsardzes koledžu.

VRK KD Kinoloģijas centra personāls ir uzkrājis vērā ņemamas teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas kinologu un dažādu specializāciju dienesta suņu apmācībā gan Latvijā, gan ārvalstīs. VRK Kinoloģijas centra personāls aktīvi iesaistās dažādās starptautiskās aktivitātēs, kā arī pastāvīgi papildina savu pieredzi sadarbībā ar ES dalībvalstu kolēģiem.

Kinologu apmācībai Izglītības kvalitātes valsts dienestā ir licencētas četras profesionālās pilnveides izglītības programmas:

  • Dienesta kinoloģijas pamati;
  • Kinologa apmācība darbam ar sprāgstvielu meklēšanas specializācijas dienesta suni;
  • Kinologa apmācība darbam ar cilvēka smaržas meklēšanas specializācijas dienesta suni;
  • Kinologa apmācība darbam ar narkotisko vielu meklēšanas specializācijas dienesta suni.

Foto no Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta arhīva

Papildus Valsts robežsardzes uzdevumu pildīšanai VRK KD regulāri organizē gan vietēja mēroga, gan starptautiskas kinologu un dienesta suņu sacensības. Kopš 1998.gada Valsts robežsardzes kinologi ar dienesta suņiem regulāri un ar ļoti labiem panākumiem piedalās starptautiskās kinologu un dienesta suņu sacensībās ārvalstīs.

VRK Kinoloģijas dienests veic VRS, citu valsts pārvaldes iestāžu un ārvalstu tiesībsargājošo iestāžu kinologu un dienesta suņu apmācību. Kinoloģijas centrs atklāts 1999.gadā. Šobrīd saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā par Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un NBS kinologu apmācību sistēmas pilnveidošanu noteiktajiem uzdevumiem ir uzsākta jauna kinoloģijas centra (kompleksa) projektēšana un, ja viss noritēs veiksmīgi, līdz 2022.gadam būtu jāuzbūvē jauns Kinoloģijas centrs.

Kinoloģijas centrā veic kinologu sākotnējo apmācību, kucēnu sagatavošanu, kinologu un dienesta suņu apmācību pēc specializētām programmām cilvēka smaržas meklēšanai (pēdu meklēšana, priekšmetu meklēšana, cilvēku meklēšana), narkotisko vielu un sprāgstvielu meklēšanai.

Tāpat kinoloģijas centrā veic suņu vaislas darbu, tas ir, iegūst jaunus kucēnus. Gadā aptuveni 20 - 30 kucēni tiek nodoti VRS teritoriālajām pārvaldēm.

Foto no Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta arhīva

 

Kinoloģijas dienests aktīvi piedalās starptautisku projektu realizācijā, piemēram, attīstības sadarbības projektos ar trešajām valstīm – Moldova, Gruzija, Baltkrievija, Centrālāzijas reģiona valstīm.

Sākot ar 2007.gadu VRK KD Kinoloģijas centrā apmācītie kinologi ar dienesta suņiem tiek iesaistīti FRONTEX aģentūras organizētajās kopējās operācijās uz ES ārējās robežas. VRK Kinoloģijas dienesta personāls aktīvi iesaistās dažādās starptautiskās aktivitātēs, kā arī pastāvīgi papildina savu pieredzi sadarbībā ar ES dalībvalstu kolēģiem.

Lielākais VRK Kinoloģijas dienesta kapitāls ir un būs profesionāli un ar lielu atbildību apveltīti cilvēki, kas ikdienā sniedz ieguldījumu Valsts robežsardzes kinoloģijas jomas attīstībā, valsts robežas aizsardzībā un Latvijas kinologu vārda nešanā pasaulē.

 Foto no Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta arhīva

© 2024, arSuni.lv jebkuras informācijas pārpublicēšana ir jāsaskaņo
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku www.arsuni.lv mājas lapas lietošanas pieredzi.
Vairāk par sīkdatnēm Piekrītu, ka izmantojat sīkdatnes!